Hemtandvård

Med hemtandvård menas att tandvården utförs i patientens hem som kan vara ett särskilt eller ordinärt boende.

Mobil tandvård

Mobil tandvård är ett mer omfattande begrepp och inkluderar all tandvård som bedrivs utanför kliniken. Mobil tandvård kan utföras med allt från enkel utrustning som består av enstaka instrument till avancerade mobila utrustningar som liknar utrustningar i kliniktandvård.

Mobil tandvård, som vårdmodell, är ett komplement till den stationära tandvårdsmottagningen. Tandvården omfattar ett begränsat utbud av munhälsovård och tandvård som utförs i vårdtagarens närhet, vilkas livsbetingelser avsevärt försvårar eller omöjliggör besök på en tandvårdsmottagning.

Dokument Hemtandvård - mobil tandvård (PDF-dokument, 155 kB)