Ramdokument - Äldretandvård

Folktandvården får allt fler äldre patienter med allt fler kvarvarande egna tänder, samtidigt som andelen helt tandlösa blir allt färre. Nuvarande tandvårdsstöd ger den äldre befolkningen bättre möjligheter än tidigare till högkvalitativ vård i form av omfattande protetiska rekonstruktioner. Sammantaget innebär detta en stor utmaning för tandvården då många äldre drabbas av komplexa sjukdomstillstånd där exempelvis medicinering och dess konsekvenser innebär ett hot mot gällande munhälsa i den äldre befolkningen.

Det är därför mycket viktigt att tandvården tar sig an denna utmaning och ger rätt vård utifrån givna förutsättningar. Vi måste göra rätt saker på rätt sätt. Det är angeläget att tandvårdens resurser prioriteras mot dem med störst vårdbehov.

Detta dokument är avsett att vara en strategiplan, och ge en vägledning för hur vi på bästa sätt ska behandla våra äldre patienter, så att munhälsan även bland de äldre fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Dokumentet baseras på RamWux Senior 2013 (1) som utarbetats av Folktandvården Dalarna och har tagits fram av en arbetsgrupp som utsetts av Sveriges Folktandvårdsförening.

Sveriges Folktandvårdsförening har tagit fram ett Ramdokument för Äldretandvård:

Ramdokument för Äldretandvård (PDF-dokument, 1,3 MB)

Klinikrutin för att förhindra förlorad tandvårdskontakt (PDF-dokument, 207 kB)