Frisktandvård

Detta är en allmän beskrivning av Frisktandvård. För att veta mer, vänd dig till din närmaste Folktandvårdsklinik.

Frisktandvård – vad är det?

Frisktandvård är regelbunden tandvård till fast pris. En smart modell där tanken är att din friska mun ska fortsätta vara frisk eller att din tandhälsa ska förbättras om det behövs.

Rätt mycket ingår

Ditt Frisktandvårdsavtal anpassas till dina tandvårdsbehov. Ett personligt vårdprogram tas fram utifrån en riskbedömning som din tandläkare eller tandhygienist gör. Programmet omfattar både egenvård, förebyggande vård och behandling.
Åtgärder som alltid omfattas av avtalet är:

 • Undersökningar och utredningar.
 • Hälsofrämjande insatser som munhygieninstruktion och kostråd.
 • Behandling av sjukdoms- och smärttillstånd som karies och tandlossning.
 • Reparativ tandvård.
 • Akuttandvård.

I Frisktandvården ingår inte kostnader för tandreglering eller förskönande tandvård. För tandvård som inte ingår i avtalet gäller reglerna för ersättningsberättigande tandvård.

Så här går det till

Innan du tecknar avtal görs en noggrann undersökning. Visar undersökningen att du behöver behandling, så genomförs den. För detta betalar du vanligt pris enligt gällande prislista för tandvård i ditt landsting/region.

Riskbedömning och avgiftsklass

Efter undersökning och nollställning görs en riskbedömning som bestämmer vilken avgiftsklass du tillhör. Avgiftsklassen motsvarar din risk att utveckla sjukdom i munnen och bestämmer priset på din Frisktandvård. Ju högre risk att utveckla sjukdomar - desto högre avgiftsklass. Priserna på avgiftsklasserna bestäms politiskt av ditt landsting eller region. Du kan betala per månad, år eller för hela avtalsperioden, reglerna för detta kan skilja sig åt mellan varje landsting/region.

Avtalsperiod

Avtalsperioden är tre år. Därefter går det att förlänga avtalet automatiskt. Vilken risk/avgiftsklass du hamnar i då beror mycket på hur du skött dina tänder under avtalsperioden.

Överflyttning av avtal

Som Frisktandvårdskund kan du ta med ditt avtal om du flyttar till ett annat landsting eller region. Du ber din tidigare klinik att ordna med överflyttning. Om du inte har ett specifikt önskemål skickar de en överflyttningsblankett till kliniken närmast din nya adress.

Frisktandvården ger dig många fördelar

Du får:

 • Regelbundna undersökningar och förebyggande tandvård.
 • Ett eget friskvårdprogram med råd om hur du kan förbättra din munhälsa.
 • Full koll på dina tandvårdskostnader och slipper oförutsedda utgifter.
 • Akuttandvård inom Folktandvården i hela Sverige.
 • Möjlighet att ta med ditt avtal om du flyttar. Det gäller inom Folktandvården i hela Sverige.
 • Ett suveränt serviceavtal och en trygghet för dig och din mun.

Frisktandvård avtalsvillkor 2018-09-01 (PDF 112 kB)

Frisktandvård avtalsvillkor 2016-07-01 (PDF-dokument, 34 kB)

Läs mer

1177 Vårdguiden. Frisktandvård - Tandvård till fast pris

Folktandvården i ditt län hittar du här.