För vårdgivare - Antal tecknade Frisktandvårdsavtal per landsting/region

Här ser du antal tecknade Frisktandvårdsavtal per län/region.

Antal Frisktandvårdsavtal per landsting/region