För vårdgivare - Faktureringsadresser Frisktandvård

Information till andra landsting/regioner

Folktandvården Blekinge

Landstinget Blekinge
Box 158
371 22 Karlskrona
(Referensnummer 1447 3012 ska anges på fakturan)

Folktandvården Dalarna

Landstinget Dalarna
FE2001
811 85 Sandviken
Referens: ange kostnadsställe som referens

Folktandvården Gotland

Region Gotland
Box 1341
621 24 Visby
(Ansvarig kliniks ZZ-nr anges i faktureringsadressen)
ZZ5083 Mun- och Käkcentrum
ZZ5089 Ftv Wisby
ZZ5090 Ftv Hemse
ZZ5095 Ftv Roma
ZZ5096 Ftv Slite

Folktandvården Gävleborg

Folktandvården Gävleborg AB
XX1784
FE987321
737 83 Fagersta
Referens: Beställarens kostnadsställe. Begär alltid referensnr som ska finnas med i huvudet på fakturan.
Mailfakturor: Om ni som leverantör vill skicka faktura via e-post i pdf-format görs det med ovanstående fakturaadress och enl referens som ska framgå på e-postfakturan till: invoices-fe987321-1784@vismabpo.se (en faktura per pdf)

Region Halland

Ref. nr ZZJKN120
Region Halland
Box 310
737 26 Fagersta

Folktandvården Jämtland

Region Jämtland Härjedalen
Refnr: 2001BOSU
Box 910
831 29 Östersund
(Ange om möjligt i specifikationen vilken klinik i Jämtland som patienten tillhör)

Folktandvården Jönköping

Region Jönköpings län
Fakturaenheten / Folktandvården
Box 1024
551 11 Jönköping
(Märk fakturan med den folktandvårdsklinik i Jönköpings län som har tecknat avtalet med patienten.)

Folktandvården Kalmar län

Landstinget i Kalmar län
Fakturascanning 5500012
Box 601
391 26 Kalmar

Folktandvården Kronoberg

Region Kronoberg
Scanningcentralen
Box 1207
351 12 Växjö
Ange ref.nr 0401-xxx på fakturan.

Folktandvården Norrbotten

Administrativ service
Norrbottens läns landsting
Box 511
96128 Boden
(Ansvarig klinik i Norrbotten anges i faktura)

Folktandvården Skåne

Folktandvården Skåne AB
Klinik:
Er ref. 111116 GSF
Kundservice/Frisktandvård
205 01 Malmö

Folktandvården Stockholm

Folktandvården Stockholms län AB
Box 38206
100 64 Stockholm
Referensnummer "REF: FTV8201"ska anges på fakturan.

Folktandvården Sörmland

Folktandvården Sörmland AB
Box 543
611 10 Nyköping
Ref.kod 500005000

Folktandvården Uppsala

Folktandvården FE72
refnr: TV3150001
Box 6363
751 35 Uppsala

Folktandvården Värmland

Region Värmland
Beställarid 5991004
Box 5081
650 05 Karlstad

Folktandvården Västerbotten

Västerbottens läns landsting
Folktandvården
Referenskod
FE 5102
838 77 Frösön
(Klinikens referenskod finns på överflyttningsblanketten).

Folktandvården Västernorrland

Region Västernorrland
Leverantörsfakturor
Referens klinik:
Box 310
881 27 Sollefteå
(Ange ansvarig klinik i Västernorrland)

Folktandvården Västmanland

Folktandvården Västmanland AB
Leverantörsfakturor
Box 1050
72127 Västerås

Folktandvården Västra Götaland

Folktandvården Västra Götaland
Fe 018
405 83 Göteborg
Beställarid 7530001

Folktandvården Örebro län

Region Örebro län
Fakturaservice
Ref 100-GAL003
Box 1500
701 15 Örebro

Folktandvården i Östergötland

Region Östergötland
Scanningenheten 54100114
581 85 Linköping
(Ansvarig klinik i Östergötland anges i fakturan)