Om Folktandvården

Att uppnå en bättre tandhälsa är grunden för vårt arbete och inom Folktandvården finns allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård.

Var du än befinner dig i livet har vi möjlighet att hjälpa dig att förbättra din tand- och munhälsa.

Kort historik

1924 fattade riksdagen ett beslut om att tillsätta en utredning om tandvård för hela folket.

1938 infördes Folktandvården, i första hand för barnen, för att sedan byggas ut i etapper och nya yrkesgrupper tillkom, framförallt tandhygienisterna på sextiotalet

I Sverige finns idag en övergripande folktandvårdsorganisation i varje landsting/region, totalt 21stycken.

Dom flesta har en god tandhälsa

Förebyggande tandvård för barn och unga är den viktigaste uppgiften för landstingens och regionernas egen Folktandvård. I över 30 år har Folktandvården gett barn och ungdomar regelbunden och fri tandvård. Därför har svenska barn en mycket god tandhälsa. Sex av tio 12-åringar hade aldrig haft ett enda hål i sina tänder år 2000.
Även de flesta vuxna i Sverige har en bra tandhälsa. Dubbelt så många människor mellan 75 och 84 år har till exempel kvar sina egna tänder jämfört med för tjugo år sedan.

Specialisttandvård

Folktandvården ansvarar också för specialisttandvården. Där behandlar specialisttandläkare mer komplicerade tandproblem. Det handlar om till exempel tandreglering, tandkirurgi, tand- och munsjukdomar samt tandskador.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Fakta

Cirka 95-98 % av alla barn får sin tandvård via Folktandvården.

Cirka 40 % av alla vuxna får sin tandvård genom Folktandvården.

Här finns alla lediga jobb inom Sveriges Folktandvårder.

Folktandvården i ditt län hittar du här.