Folktandvården vill ta större hälsoansvar

Under tre dagar träffades de högsta cheferna inom Folktandvården i landets alla landsting och regioner för att ta fram en gemensam strategi för att bli en starkare hälsoaktör.

Bent Petersen och Marianne Forsell

Bent Petersen, ordförande i Sveriges Folktandvårdsförening, konstaterar:

- Vi finns till för våra patienter. Och när det gäller till exempel barn är vi de som träffar barnen oftast. Det bör samhället kunna dra nytta av.
- Vi har mycket att tillföra hälsovården, inte minst när det gäller förebyggande faktorer. Folktandvården har en lång historia av att arbeta förebyggande med väldigt goda resultat och vill nu ta ett steg till och vara en viktig partner till hela hälso- och sjukvården.

Marianne Forsell, vd för Folktandvården Gävleborg som stod som värd för dagarna, pekar på den växande gruppen äldre.

- Vi har nu för första gången en äldregrupp som har nästan alla sina tänder kvar. Något som förstås är bra. Men om vi inte kan upprätthålla en god munhälsa hos denna grupp kan tänderna ge upphov till infektioner och därmed ett försämrat allmäntillstånd. Det är av största vikt att vi kan samarbeta med kommunerna i denna fråga, ett arbete som vi har påbörjat i Region Gävleborg.

En annan aktuell fråga som Sveriges Folktandvårdsförening jobbar med är bemanning, eftersom att det är brist på tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor i stort sett hela landet.