Regler & rättigheter

Så styrs Sveriges tandvård

Tandvården regleras genom lagar och regeringsförordningar, bland annat genom Tandvårdslagen (1985:125).
Därtill normerar Socialstyrelsen tandvården genom föreskrifter och allmänna råd.
Tandvården är en del av hälso- och sjukvården och därför gäller flertalet av hälso- och sjukvårdens lagar även på tandvårdens område.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. TLV bestämmer även om referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.

Det finns också ett antal principiellt viktiga författningar för tandvården från bland annat Strålskyddsinstitutet.

Länkar

Socialstyrelsen

www.socialstyrelsen.se/tandvard

Tandvårdslagen (TvL, 1985:125)

1177

1177 om tandvård

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

www.tlv.se/tandvard/