Tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet omfattar alla från 23 år och uppåt och består av två delar: ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och en tandvårdsersättning.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Från det år du fyller 23 år får du ett tillgodohavande hos Försäkringskassan som kan användas som betalning för din tandvård. Det allmänna tandvårdsbidraget varierar beroende på din ålder.

  • Är du 23 – 29 år blir bidraget 600 kronor per år – 1 200 kronor under två år
  • Är du 30 – 64 år blir bidraget 300 kronor per år – 600 kronor under två år
  • Är du 65 år och äldre blir bidraget 600 kronor per år – 1 200 kronor under två år

Den 1 juli varje år tillgodoräknas du det allmänna tandvårdsbidraget. Det kan maximalt sparas i 2 år och uppgå maximalt till 600 kronor eller 1 200 kronor, beroende på din ålder.

Från den 15 april 2018 höjdes det allmänna tandvårdsbidraget till det dubbla, för att fler ska kunna besöka tandvården regelbundet.

Tandvårdsersättning ett högkostnadsskydd

Tandvårdsersättningen skyddar dig mot höga kostnader. Du får 50 procent rabatt på kostnader över 3000 kronor och 85 procent rabatt på kostnader över 15 000 beräknat på referenspris.

Referenspris

För varje ersättningsberättigad tandvårdsåtgärd som vårdgivaren utför finnas ett referenspris.
Förutom att utgöra grunden för beräkningen av högkostnadsskyddet ska referenspriset även fungera som jämförelsepris för dig som patient.

Läs mer om referenspriset och vilken tandvård som ska subventioneras: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

På webbplatsen 1177 under rubriken Hitta och jämför vård finns prisjämförelse för tandvård: www.1177.se/Hitta-vard/Jamfortandvard

Barn och ungdomar har fri tandvård

Barn och ungdomar upp till 22 års ålder har fri tandvård. Från och med den 1 januari det år du fyller 23 år omfattas du av det nya tandvårdsstödet.

Speciella behov av tandvård

För vissa grupper av människor som har stort behov av stöd och omsorg från kommunen och de som behöver tandvård i samband med en sjukdomsbehandling gäller speciella regler.
Läs mer på Sjukvårdsrådgivningens webbplats eller vänd dig till ditt landsting/region eller kommun för mer information.

Länkar

1177

1177 om tandvård

Sveriges kommuner och landsting - kontaktuppgifter

Sveriges landsting/regioner

Sveriges kommuner

Fast pris på tandvård kan du bara få hos Folktandvården.