Välkommen till oss!

Med anledning av det nya Coronaviruset covid-19 är Folktandvårdens verksamhet begränsad inom vissa regioner. Du hittar information under respektive region.

____________________________________________________________________________________

Att uppnå en bättre tandhälsa är grunden för vårt arbete. Var du än befinner dig i livet har vi möjlighet att hjälpa dig med din tand- och munhälsa.

Inom Folktandvården finns allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård.
____________________________________________________________________________________

Fakta om Folktandvården

1938 infördes Folktandvården, i första hand för barnen, för att sedan byggas ut i etapper och nya yrkesgrupper tillkom, framförallt tandhygienisterna på sextiotalet. I Sverige finns idag en övergripande folktandvårdsorganisation i varje landsting/region, totalt 21 stycken.

____________________________________________________________________________________

Relaterade webbplatser

  • 1177 Vårdguiden - Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.

  • Försäkringskassan - Här kan du läsa om tandvårdsstödet. Tandvårdsstödet består av ett allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd.

Tandsjukdomar, behandlingar och annat som har med mun och tänder att göra.

Frisktandvård är tandvård till fast pris. Det kan du bara få hos Folktandvården!